Van wie hoort u de stem?

Mijn vertellersloopbaan……..is een beetje een traject met stapstenen: kleine hupjes en grote sprongen. Op mijn planken met verhalenboeken staan twee exemplaren die ik geërfd heb van mijn moeder: “Moeder vertelt”, verhaaltjes van Nelly Kunst en, in een zwarte band : “Anne de Vries vertelt”. Ze liggen een beetje los en worden bij elkaar gehouden met plakband. De tekeningen uit deze boeken zijn in mijn geheugen gegrift. In mijn herinnering is dit de eerste kennismaking met de wereld van de verhalen. Op de lagere school, zoals dat toen nog heette, had ik een onderwijzer die geweldig goed kon vertellen. En dan vooral geschiedenisverhalen. Ik herinner me ook nog grote schoolplaten waarop veel gebeurde en over alles wat er op die platen gebeurde waren leesboekjes. Maar ik had, terwijl ik zo naar die platen keek, mijn eigen verhalen erbij. Pas veel later was ik op een werkweek van de PA(tegenwoordige Pabo), waar we een opdracht kregen een kort verhaaltje te maken over een muisje en een bloem…..ik vond het heerlijk daarover te schrijven en te vertellen….. Vele jaren daarna kwam ik via een activiteit met midzomeravondverhalen, georganiseerd door de IVN-afdeling waar ik natuurgids was geworden, in contact met een lid van een vertelkring. Voor die tijd wist ik niet dat er vertelkringen bestonden en ontmoette ik andere vertellers op de ontmoetingsdagen van de Stichting Vertellen. Na nog een jaartje bedenktijd ben ik lid geworden van die vertelkring(”De Schatkist”)……en werkte ik mee aan optredens. Vervolgens ging ik ook zelf verhalen schrijven en verhalencursussen volgen bij professionele vertellers. Bij Pete Pronk van Hogeschool Windesheim en bij Desirée van Keulen van Het Verhalenrijk en de Vertelacademie in Utrecht. Daarnaast heb ik parttime betaald werk(3 dagen) in de facilitaire dienst van een woon-zorgcentrum. De wereld van de verhalen en het schrijven ervan begon mij steeds meer te boeien en ik dacht: ‘ik begin een eigen toko ! ‘ ….zo is’t gekomen……dat ik begonnen ben met ‘Binnenste-Buiten’, een wereld van verhalen waarbij de natuur een belangrijke rol speelt. Ik wil graag verhalen vertellen aan mensen die zich willen verwonderen en willen laten verrassen, zich mee willen laten nemen en willen laten raken door een wereld die we misschien zijn vergeten maar als kind hebben gekend…….en misschien ontdekt u daardoor nieuwe mogelijkheden in uzelf die u niet had verwacht! Een toehoorder van mijn verhalen zei eens: “je opent voor mij een venster’.  Inmiddels laat ik mijn verhalen, indien mogelijk, door diverse musici omlijsten, zoals u ook kunt zien en horen op het filmpje. Mijn naam Verhalen- van- buiten breng ik naar binnen en verhalen- van-binnen breng ik naar buiten. Daarom heet ik “Binnenste-Buiten”. In de aanloop naar het vormgeven van mijn eigen onderneming, toen ik bovenstaande naam al gekozen had, kwam op een moment een zin voorbij: “kunst is het binnenstebuiten van een mens”. Deze woorden heb ik in mijn hart gesloten. Een ander citaat: “Binnen lijkt de toestand een spiegelbeeld van de wereld buiten. Behalve dat er woorden zijn. Nu er met de adem de spraak is, is er de verleiding van de groene woorden, van de eeuwige groene woorden , van het woord dat niet bederft”……(Theo de Boer n.a.v een bespreking van de dichtbundel van Gerrit Kouwenaar: ”De tijd staat open”). Wat mij raakt wil ik delen……..omdat ik aangeraakt ben door iets Groters……Iemand, groter dan ik.